Dịch vụ

Dịch vụ

Cam kết Bảo Vệ môi trường

Đăng lúc: 22-10-2014 03:32:39 PM - Đã xem: 1762

CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ ?

 

Cam kết bảo vệ môi trường là quá trình phân tích, đánh giá, dự báo ảnh hưởng đến môi trường của dự án phát triển kinh tế xã hội, của các cơ sở sản xuất kinh doanh, công trình y tế, văn hoá xã hội và các công trình khác (trên quy mô nhỏ) từ đó đề ra các giải pháp phù hợp để bảo vệ môi trường.

 

ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ AI ?

 

Cam kết bảo vệ môi trường áp dụng cho những dự án có quy mô nhỏ không thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo phụ lục II nghị định 29/2011/NĐ-CP. Cam kết bảo vệ môi trường được lập trước khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.


- Cơ sở đang hoạt động nhưng có tiến hành cải tạo mở rộng, nâng cao quy mô công suất sản xuất nhưng không thuộc danh mục các dự án cần phải lập ĐTM.


- Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư nhưng có phát sinh chất thải sản xuất.


- Đối với các dự án, đề xuất hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường nhưng chưa đi vào vận hành phải lập và đăng ký lại bản cam kết bảo vệ môi trường trong các trường hợp sau:

 

+ Thay đổi địa điểm thực hiện;


+ Không triển khai thực hiện trong thời hạn hai bốn (24) tháng, kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký;


+ Tăng quy mô, công suất hoặc thay đổi công nghệ làm gia tăng phạm vi gây tác động hoặc làm gia tăng các tác động tiêu cực đến môi trường không do chất thải gây ra hoặc làm gia tăng tổng lượng chất thải hoặc phát sinh các loại chất thải mới, chất thải có thành phần gây ô nhiễm cao hơn so với dự báo trong bản cam kết bảo vệ môi trường đã được đăng ký nhưng chưa tới mức phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

  
Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi

Hotline ĐT: 0965.101166
Bộ phận Kinh doanh ĐT: 0355579876