Dịch vụ

Dịch vụ

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt - Harbour View

Đăng lúc: 30-06-2015 11:03:18 AM - Đã xem: 932

Công trình: Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tòa nhà Harbour View

Chủ đầu tư: Công ty liên doanh Vietcombank - Bonday

Hạng mục: Cải tạo hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Địa chỉ: 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, Ho Chi Minh City, Việt Nam

Công suất: 70m3/ngày đêm

Năm hoàn thành: 2014

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi

ĐT: 0978831991
ĐT: 0965166766
ĐT: 0965101166