Văn bản pháp luật

Danh mục sản phẩm

Văn bản pháp luật

Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011

Đăng lúc: 20-08-2014 11:18:19 PM - Đã xem: 1449

- Phân định, phân loại chất thải nguy hại (CTNH)

- Điều kiện hành nghề quản lý CTNH (QLCTNH); thủ tục lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH, cấp phép hành nghề mã số QLCTNH; vận chuyển xuyên biên giới CTNH

- Kiểm tra, xác nhận việc thực hiện nội dung báo cáo Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM đối với dự án đầu tư cơ sở xử lý CTNH do Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định phê duyệt

Hỗ trợ trực tuyến

Liên hệ với chúng tôi

Hotline ĐT: 0965.101166
Bộ phận Kinh doanh ĐT: 0355579876