Tổng quan về Vận hành – bảo trì hệ thống nước thải

Bảo dưỡng, bảo trì hệ thống xử lý nước thải hướng tới mục đích là đạt được chi phí thấp nhất cho tổng của hai đại lượng: Nhân lực và nguồn nhiên vật liệu cho bảo dưỡng.
Giảm sự thất thoát sản phẩm (bao gồm cả sự thiếu hụt khả năng sản xuất và vật liệu giá trị gia tăng bị mất do hỏng hóc) do chương trình bảo dưỡng bất hợp lý.

Ta cần hiểu bảo dưỡng có nghĩa là :

  • Thời gian ngừng máy và các chi phí quá mức do sự đòi hỏi phải ngừng máy để bảo dưỡng chăm sóc (có khi không cần thiết và lâu dài).
  • Nguy cơ “chết yểu” sau khi máy được đưa lại hoạt động và như vậy chi phí của bản thân việc sửa chữa lại được cộng vào các chi phí .
  • Việc đạt được chi phí thấp nhất bằng kỹ thuật tối ưu hoá
  • Nâng cao những cố gắng bảo dưỡng tính bằng vật liệu, lập kế hoạch, nhân công ,v.v….

Hình ảnh thực tế

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN