Lưu trữ Danh mục: Tư vấn pháp lý về môi trường

Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Dự án Union Square

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Union Square Địa chỉ: 171, Đồng Khởi, Phường Bến [...]

Lập hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường dự án Orchard Parkview

Chủ đầu tư: Ban quản trị Chung cư  Đơn vị quản lý: Savills (Việt Nam) Địa [...]

Gia hạn giấy phép xả thải dự án The Landmark

Chủ đầu tư: CÔNG TY LIÊN DOANH INTERNATIONAL BUROTEL Nhà thầu: Công Ty Cp Xử [...]

Đánh giá tác động môi trường Khu căn hộ Saigonland

Chủ đầu tư: Công ty CP Sài Gòn nhà đất Nhà thầu: Công Ty Cp [...]

Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư Nhà máy Công ty TNHH REHAB ITALIAN DESIGN

Chủ đầu tư: Công ty TNHH REHAB ITALIAN DESIGN Nhà thầu: Công Ty Cp Xử [...]

Đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư nhà máy CO2 thương phẩm

Chủ đầu tư: công ty TNHH MTV Co2 Phú Mỹ Nhà thầu: Công Ty Cp [...]