Lập Báo cáo công tác bảo vệ môi trường Dự án Union Square

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Union Square

Địa chỉ: 171, Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Nhà thầu: Công Ty Cp Xử lý Môi trường Việt Nam

Hạng mục dịch vụ:  Lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *