Dự án Bệnh viện đại học Y Dược TP.HCM

Chủ đầu tư: Bệnh viện đại học Y Dược TP.HCM

Địa chỉ: 215, Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh

Nhà thầu: Công Ty Cp Xử lý Môi trường Việt Nam

Hạng mục dịch vụ:  Cung cấp hóa chất, nuôi cấy vi sinh và Kiểm soát chất lượng nước thải

Công suất: 600 m3/ngày

Trả lời