Dự án Trạm Y tế phường 17 của trung tâm Y tế Quận Bình Thạnh

Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Quận Bình Thạnh

Địa chỉ: 105, Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Nhà thầu: Công Ty Cp Xử lý Môi trường Việt Nam

Hạng mục dịch vụ:  Lắp đặt mới hệ thống xử lý nước thải

Công suất: 2,5 m3/ngày

Trả lời